mentorschap aanvragen

Kosten

Knies Mentorschappen is gehouden aan de vergoeding die jaarlijks door het Landelijk Overleg Kantonrechters wordt vastgesteld.
De kosten kunt u hier vinden.

Formulieren

Formulieren
Formulier aanvraag mentorschap
Formulier akkoordverklaring
Formulier motivering aanvraag door begeleider / verwijzer
• Intakeformulier (deze krijg u in overleg met Knies mentorschappen)

Natuurlijk streef ik na dat er geen klachten zijn over onze werkzaamheden. Maar het kan uiteraard altijd zijn dat wij van mening verschillen over een onderwerp. Dat is heel normaal en ik zie graag dat u dat met mij bespreekt. Hierdoor kunnen wij in goed overleg opheldering krijgen en samen tot een oplossing komen in deze zaak. Mocht dit desondanks niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging.

Wie kan mentorschap aanvragen?

Mentorschap kan worden aangevraagd door:

* De persoon zelf
* Partner, kinderen, ouders, broer en zussen
* Bewindvoerder of curator
* Directie van de instelling waar de betrokkene zorg ontvangt.

De kantonrechter zal de situatie beoordelen en naar gelang het oordeel besluiten de mentor te benoemen.
De mentor staat onder toezicht van de kantonrechter en moet jaarlijks rapporteren en verantwoording afleggen.
Vanaf 2014 zal iedere 5 jaar het mentorschap geëvalueerd worden en besluit de kantonrechter of het mentorschap beëindigd of voortgezet zal worden.

Naast het aanvragen van mentorschap is er tevens de mogelijkheid om een verzoek tot ontslag van de toegewezen mentor aan te vragen.

Wanneer u wenst kan ik u ondersteunen bij het indienen van de aanvraag.

Contact opnemen

Contact opnemen kan via het contactformulier
of neem telefonisch contact op.

Wendie Knies
Tel: 06 - 15 37 66 86